VEXCOLT CENTRAL EUROPE s.r.o. je mladá dynamická firma, ktorá podniká na slovenskom trhu od roku 2006. Počas svojej činnosti už niekoľkokrát rozšírila okruh svojej pôsobnosti, ktorý v súčasnosti zahŕňa:
- komplexnú realizáciu stavieb v pozemnom staviteľstve
- vývoj, výrobu a odbornú montáž objektových dilatačných profilov
- pasívnu požiarnu bezpečnosť rôznych typov budov a stavieb
- znižovanie energetickej náročnosti budov pomocou solárnych systémov/generátorov tepla


Ponuky spoločnosti e-mailom