Charakteristika spoločnosti

Vykonávanie verejnoprospešných prác v príspevkovej organizácii mestskej časti Bratislava - Ružinov

Ponuky práce: Verejno-prospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. o.)

1 - 1 z 1