Charakteristika spoločnosti

Pôvodom česká firma orientovaná na komplexné riešenia IT v stravovacích prevádzkach spoločného stravovania.
V súčasnosti pôsobí i na slovenskom trhu prostrednictvom dcérskej spoločnosti Verejná informačná služba, spol. s r.o.
Hlásime sa ku tradícii školského stravovania v SR a ČR. Chápeme, aká je dôležitá kvalita výživy detí a mládeže pre zdravie budúcich generácií a preto chceme túto myšlienku aktívne podporovať a šíriť. Vyvíjame nástroje a pomôcky, ktoré pomáhajú bezpečne a účelne riadiť stravovacie prevádzky. Načúvame svojim zákazníkom, veríme v ich odbornosť a inšpirujeme sa ich každodennou prácou. Pomáhame im pocítiť radosť z úspechu a získať rešpekt širokej verejnosti.
Kontakt: www.visplzen.sk