Technik realizácie investičných aktivít vo zverenej oblasti

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce

Lenardova ulica 6, Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Účel práce:
 • Riadi, kontroluje, preberá a vyhodnocuje pridelené investičné akcie a výkony údržby vo zverenej oblasti regiónu. Zabezpečuje evidenciu a správu pasportizácie majetku vo zverenej oblasti regiónu. Analyzuje a predkladá návrhy riešení prevádzkových problémov CZT vo zverenej oblasti regiónu.

Hlavné úlohy a zodpovednosti:
 • Spolupodieľa sa na identifikácii požiadaviek v oblasti investícií a údržby vo zverenej oblasti regiónu;
 • Komunikuje s interným klientom spoločnosti (filiálkami) v oblasti investičnej činnosti a údržby vo zverenej oblasti regiónu;
 • Podieľa sa pri navrhovaní, pripomienkovaní a obhajobe investičných akcií určených na zaradenie do dlhodobého plánu (PLT) a plánu investícií zahrnutých v rozpočte pre najbližší rok vo zverenej oblasti regiónu;
 • Podieľa sa na tvorbe plánu, harmonogramu a rozpočtu údržby vo zverenom regióne;
 • Navrhuje, predkladá a obhajuje cenové ponuky v oblasti investícií a údržby pre interného klienta vo zverenej oblasti regiónu;
 • Riadi, kontroluje, preberá a vyhodnocuje realizáciu pridelených investičných akcií vo zverenej oblasti regiónu, zodpovedá za kvalitu, rozsah a dodržiavanie termínov prác;
 • Zabezpečuje povolenia a vyjadrenia potrebné v rámci pridelených investičných akcií;
 • Vykonáva technický dozor na stavenisku v rámci pridelených investičných akcií;
 • Riadi, kontroluje, preberá a vyhodnocuje plnenie výkonov pravidelných kontrol, opráv, preventívnej a korektívnej údržby, revíznej činnosti a úradných skúšok vo zverenej oblasti regiónu;
 • Eviduje incidenty - závady v informačnom systéme údržby;
 • Schvaľuje a podpisuje výkazy prác pracovníkov údržby a externých dodávateľov výkonov údržby;
 • Vecne odsúhlasuje došlé faktúry súvisiace s investičnými akciami a výkonmi údržby vo zverenej oblasti regiónu;
 • Zabezpečuje podklady pre zaraďovanie investícií do majetku vo zverenej oblasti regiónu;
 • Participuje pri výbere a hodnotení dodávateľov, negociácii konkrétnych dodávok materiálu, tovarov, služieb a prác vo zverenej oblasti regiónu;
 • Predkladá žiadanky a objednávky na nákup materiálu, tovarov, služieb a prác;
 • Zostavuje a predkladá reporty a štatistiky za pridelené investičné akcie a výkony údržby vo zverenej oblasti regiónu, zdôvodňuje odchýlky nadriadenému.

Iné výhody

ročná výkonnostná odmena, 2 dni dovolenky navyše, stravné lístky, príspevok zo sociálneho fondu, flexibilná pracovná doba

Termín nástupu

ASAP

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické (stavebné, strojárske, elektrotechnické, materiálovo technické zameranie)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Znalosť anglického jazyka - výhodou;
 • Znalosť IS Navision - výhodou;
 • Predošlá prax v príslušnom odbore - výhodou;
 • Prehľad v oblasti energetiky, teplárenstva a TZB-výhodou;
 • Skúsenosti v oblasti projektového manažmentu-výhodou;
 • Skúsenosti z vedenia stavieb;
 • Samostatnosť;
 • Zodpovedný prístup k práci;
 • transparentné správanie;
 • skúsenosť s koordináciou rozsiahlych projektov;
 • odborné znalosti v oblasti TZB (najmä vykurovanie);
 • profesionálne vystupovanie;
 • znalosť práce s počítačom na dobrej úrovni.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Skupina Veolia Energia na Slovensku, energetická divízia medzinárodnej skupiny Veolia, poskytuje služby obciam, mestám a priemyselným zákazníkom v oblasti energetiky s cieľom prinášať efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia.

Uplatňujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy. Optimalizujeme technickú, ekonomickú a environmentálnu prevádzku zverených zariadení.

Naše služby zahŕňajú zabezpečenie centrálneho zásobovania teplom, výrobu tepla, stlačeného vzduchu, elektrickej energie, chladu a pary tzv. priemyselných médií a energií. Zabezpečujeme plynulú prevádzku tepelnotechnických zariadení, kogeneračných jednotiek, klimatizačných a elektrických zariadení až po komplexnú správu budov.

Poskytujeme energetické služby na Slovensku už viac ako 20 rokov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Vodné hospodárstvo, dodávka tepla

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme Vám za prejavený záujem o prácu v skupine Veolia Energia.

Na základe CV dôkladne posúdime Vaše skúsenosti, znalosti a predpoklady na obsadzovanú pracovnú pozíciu.
V prípade, ak spĺňate požiadavky na pracovnú pozíciu, s radosťou Vás pozveme na osobný pohovor najneskôr do 15 dní alebo Vás budeme informovať o ďalšom postupe vo výberovom konaní.

Ak Vás nebudeme do 15 dní kontaktovať, vybrali sme kandidátov, ktorých skúsenosti a znalosti najlepšie zodpovedajú požiadavkám našej spoločnosti. V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude Vaša žiadosť skartovaná.

O výsledku výberového konania budete informovaný písomne.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.11.2017 (ostáva ešte 6 dní)

Adresa spoločnosti

Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Kovaľová
E-mail: poslať životopis

ID: 3032755   Dátum zverejnenia: 13.11.2017