Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť VENDITIO, a.s. vznikla za účelom vytvorenia servisnej organizácie pre subjekty zaoberajúce sa obchodom s nehnuteľnosťami v rámci klasických a nútených predajov. Spoločnosť sa snaží o napĺňanie týchto zámerov najmä prostredníctvom zlepšovania manažmentu inzercie a distribúcie „Dražobných listov“, ako aj vzdelávaním v súvisiacich oboroch.