Charakteristika spoločnosti

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva