Administratívny Asistent

Veľvyslanectvo Brazílie

Miesto práce
Palisady 47, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

VEĽVYSLANECTVO BRAZÍLIE V BRATISLAVE

ZHRNUTIE V LOKÁLNOM JAZYKU O OZNAME

Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave dáva na vedomie záujemcom, prostredníctvom výberovej komisie určenou Veľvyslancom Brazílie, že uskutočňuje výberové konanie na pozíciu Administratívny Asistent vo forme vyhlášky 1.570, z 21/07/95 a nariadenia Ministra zahraničných vecí, z 12/09/95, a v závislosti na pravidlách tohto oznámenia.

1. Režim prijatia

1.1 Táto dohoda bude vykonaná na dobu neurčitú. Pracovné vzťahy administratívneho asistenta s brazílskym veľvyslanectvom na Slovensku sa riadia súčasnou slovenskou pracovnou legislatívou.

1.2 Tento výberový proces nie je verejnou súťažou a voľné miesto administratívneho asistenta nie je pozíciou vo verejnej správe.

1.3 Administratívny asistent je lokálny zamestnanec a bude prijatý na administratívne aktivity, ktoré zahrňuje sekretárske úkony, vykonávať internú a externú distribúciu dokumentov, vyhotovovať preklady a písať dokumenty a pomoc pri rôznych akciách.

1.4 Podľa potrieb, môže veľvyslanectvo prideliť ďalšie funkcie v rovnakej kategórii zamestnania, bez zmluvných zmien.


2. Zápis
2.1 Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť výberového procesu, ktorý je predmetom tohto oznámenia musia predložiť nasledovné dokumenty výberovej komisii veľvyslanectva, poštou alebo elektronickou poštou do 30. apríla 2018.

a) životopis v angličtine;
b) osvedčenie o ukončení stredoškolského vzdelania;
c) doklad totožnosti preukazujúci vek osemnásť (18) rokov;
d) certifikát o fyzickej a psychickej spôsobilosi;
e) ak záujemca nemá krajinu pôvodu zo "schengenského priestoru", je treba doklad o bydlisku a právne povolenie, že sa môže zapojiť do zárobkovej činnosti;
f) ak je záujemca brazílsky občan, prehlásenie o tom, že si je vedomý toho, že pozícia o ktorú má záujem, nie je prácou alebo verejnou funkciou riadenou brazílskym právnym systémom;
g) brazílsky občan potrebuje doložiť volebný certifikát;
h) brazílsky občan potrebuje doložiť vyhlásenie podpísané samotným kandidátom, že nie je v pracovnom pomere alebo v civilnej službe a že nedostáva žiadne finančné ohodnotenie od brazílskej vlády;
i) brazílsky občan mužského pohlavia potrebuje doložiť kópiu dokumentu ohladne ukončenia/odpustenia vojenskej služby; a
j) sprievodný list z predchádzajúcich pracovných miest; výhoda, ak by to bola práca rovnakého typu (odporúča sa, toto je iba nezáväzný dokument).

2.2 Každá korešpondencia týkajúca sa tohto výberového konania by mala mať jasne uvedené meno a adresu, telefón, e-mail odosielateľa a zaslaná na nižšie uvedenú adresu:

Palisády 47
811 06 Bratislava
[email protected]

2.3 Kandidát, ktorý podá dokumentáciu neúplnú alebo po stanovenom termíne v tomto oznámení, bude vyradený z výberového procesu.

3. Výber
Predbežný výber bude vykonaný podľa vyhodnotenia životopisu s prihliadnutím na zručnosti, odbornú prípravu a odbornú prax. Výberová komisia si vyhradzuje právo na základe predloženej dokumentácie odmietnuť registrovať uchádzača, ktorého kvalifikáciu nepovažuje za zlučiteľnú s ponúkanou funkciou.
Vybrani kandidáti budú pozvaní na pohovor, dátum bude informovaný.

4. Výsledok
Meno úspešného kandidáta bude známe do 4. mája 2018.
Výberový proces slúži aj na vytvorenie rezervného registra, ktorý môže byť použitý počas doby platnosti tohto výberového konania (12 mesiacov od oznámenia výsledku) na obsadenie všetkých nových voľných miest rovnakého druhu.

Nástup úspešného kandidáta bude v máji 2018 so skúšobnou dobou troch (3) mesiacov.
Vybraný kandidát odpracuje 40 (štyridsať) hodín týždenne, teda 8 (osem) hodín denne s obednou prestávkou, ktorá je určená lokálnou legislatívou.
Základný plat bude € 1,500.00 (jeden tisíc päťsto eur) a gastro lístky v hodnote € 80,00 (osemdesiat eur). Všetky príspevky (sociálna, zdravotná) je zodpovednosť zamestnanca a budú odpočítané v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dátumy uvedené v tomto oznámení môžu byť zmenené podľa uváženia výberovej komisie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Expert (C2) a Portugalský jazyk - Expert (C2) a Slovenský jazyk - Expert (C2) a Španielsky jazyk - Expert (C2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Kandidát má vedieť písomne aj ústne po slovensky, anglicky a po portugalsky alebo španielsky.
- Je odporučené mať aspoň dvojročné skúsenosti v predchádzajúcom zamestnaním v administratívnej oblasti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Zahraničný zastupiteľský úrad

Počet zamestnancov

5-9 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Veľvyslanectvo Brazílie
Palisady 47
81106 Bratislava
ID: 3360927   Dátum zverejnenia: 13.4.2018