Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť ponúka široké portfólio nákladnej dopravy, stavebných prác a odvozu odpadu. S viac ako 25 ročnou históriou v našej rodinnej firme ponúkame skúsenosti a odhodlanie optimalizovať našim klientom čas. Poskytujeme klientom osobné konzultácie a individuálne riešenia.