Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa správou nehnuteľností.