Charakteristika spoločnosti

Ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých