Váš Lekár, s.r.o.
Sme mladá, progresívna značka. Prevádzkujeme sieť ambulancií, lekárne a čoskoro otvoríme aj polikliniku Váš Lekár.
Venujeme sa prevencii v oblasti zdravia, osvete a podpore pacientov.
Poskytujeme zdravotnú starostlivosť modernému človeku, ktorý sa zaujíma o svoj život.
Posúvame súčasný štandard slovenského zdravotníctva.
Prepájame moderný prístup s cieľom dosiahnuť dlhší život našich klientov.
Prevádzkujeme 8 ambulancií v troch slovenských mestách.

Najväčší projekt, na ktorom pracujeme už teraz je Poliklinika Váš Lekár v Eurovea 2. Modernú polikliniku otvoríme v januári 2024. Prinesie komplexné služby (20+ špecialistov), ako aj moderné vybavenie a metódy. Bude klásť dôraz na well-being (kvalitný život) našich klientov, objednávanie bude prebiehať online na presný čas bez čakania a bude dostupná - na atraktívnej adrese a vo vyhovujúcich otváracích hodinách.

Veríme, že včasná a presná diagnostika môže pomôcť ľuďom predĺžiť ich aktívny zdravý život - to je aj našou víziou. Prichádzame preto s konceptom Lekárne & diagnostického centra. Pôjde o samostatný priestor (vyšetrovňu v rámci priestoru lekárne), kde majú naši farmaceuti priestor a možnosť venovať sa základnej diagnostike našich klientov.

Aktuálne ponuky práce

1 - 19 z 19

Ponuky práce e-mailom

Buďte medzi prvými, ktorí sa dozvedia o nových pracovných ponukách spoločnosti Váš Lekár, s.r.o.
Ponuky spoločnosti e-mailom

Kontakt spoločnosti

Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
Váš Lekár, s.r.o.
Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
Web: https://www.vaslekar.sk/