Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti zaoberajúca sa nákupom a predajom vlastných nehnuteľností