Charakteristika spoločnosti

Výroba alkoholických nápojov