Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v cestovnom ruchu a gastronómií.