Area Sales Manager Slovakia & Czech republic & CEE

Valicare s.r.o.

Place of work
Slovak Republic, Czech Republic (The job requires travelling)
Contract type
full-time
Start date
1.8.2024
Wage (gross)
From 2 800 EUR/month2.800,- Eur gross monthly + comission

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

 • You will secure and increase the order intake in your sales region by selling services.
 • Existing customers in the assigned markets will be independently managed by you.
 • Working closely with our customers, agents, and inside sales partners, you will ensure that our shared goals are achieved.
 • You will continuously monitor the market, our customers, and competitors in line with the company's strategic direction and service sales.
 • You will lead and support internal sales channels.
 • Due to the international environment, you will travel approximately 60% of the year.
 • Your workplace will be in the office in Trenčianska Turná, Slovakia, with customer visits and acquisitions in the assigned area of Slovakia, the Czech Republic, and some countries in southeastern Europe.

Employee perks, benefits

Our colleagues:

• become an individual training program to achieve requested expertise level
• have a flexible working time
• work with professionals, streamline own career and explore new products and services
• participate on a valuable associate benefit program
• use English and/or German on a daily basis

Information about the selection process

Váš profesijný životopis v anglickom jazyku očakávame na e-Mail: infosk@valicare.com

Zaroveň nám prosim zašlite vyplnené prehlásenie:
Získavanie súhlasu od záujemcov o zamestnanie

Valicare s.r.o., Trenčianska Turná 2811, 913 21, IČO: 36 352 292 ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) bude na základe vami zaslaných informácií spracúvať vaše osobné údaje. Pre takéto spracúvanie je však potrebný váš súhlas so spracúvaním. Preto vás žiadame o zaslanie podpísaného dokumentu s nasledovným textom, prípadne jeho vložením do životopisu a jeho opätovné zaslanie:
Udeľujem súhlas Valicare s.r.o., so spracúvaním osobných údajov pre evidenciu uchádzačoch o zamestnanie z dôvodu budúcich výberových konaní. Môj súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie 2 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu Valicare s.r.o.
Prehlasujem, že som bol informovaný/á, že moje osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby Valicare s.r.o. a že v zmysle nariadenia GDPR mám právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov a tiež že mám právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Kontakt na koordinátora ochrany dát pre našu spoločnosť: infosk@valicare.com

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

technical or economic field

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Other knowledge

Microsoft Office - Advanced

Driving licence

B

Experience in the position/sector

3

Number of years of experience

3

Personality requirements and skills

 • A degree in a technical or economic field (such as mechanical engineering, electrical engineering, or industrial engineering), or equivalent further education (such as a technician with extensive experience).
 • Experience in international sales within the mechanical engineering industry.
 • Proficiency in using ERP and CRM systems, as well as MS Office.
 • Business-level fluency in English, Knowledge of the German language is an advantage.
 • Entrepreneurial mindset, excellent communication and negotiation skills, and a high level of personal responsibility.
 • Strong implementation skills, dynamic, and a team player.
 • Systematic and conceptual approach to work.
 • Ambitious individual with strong presentation skills.

Advertiser

Brief description of the company

Valicare offers qualification and engineering services for the GMP regulated industry. Our service portfolio contains qualification and validation services, creation of related documentation, engineering, and consultancy services. Our clients are equipment manufacturers of equipment for the pharmaceutical, biotechnological, and medical devices industries on a global basis.

Valicare was founded in 2006 as an independent member of the Syntegon Group, Packaging Technology Division.

Number of employees

50-99 employees

Contact

Contact person: Ing. Martin Gerlich
E-mail: send CV
ID: 4840875  Dátum zverejnenia: 15.7.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 2 800 EUR/month