Можливість для людей з України

Area Sales Manager Slovakia & Czech republic & CEE

Valicare s.r.o.

Place of work
Slovak Republic, Czech Republic (The job requires travelling)
Contract type
full-time
Start date
1.3.2024
Wage (gross)
2 400 EUR/month2.400,- Eur gross monthly + comission

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

• You secure and increase by selling Services the order intake in your sales region
• You independently look after existing customers in the assigned markets
• You work closely with our customers, agents and inside Sales partners together and ensure that we achieve the jointly set goals
• On the strategic direction of the company and Service sales, you continuously monitor the market, our customers and competitors
• You lead and support the internal sales channels
• Due to the international environment, you travel approximately 60% of the year

Working place is in the office in Trenčianska Turná (Slovakia) with customer visits and acquisitions in area Slovakia and Czech republic.

Employee perks, benefits

Our colleagues:

• become an individual training program to achieve requested expertise level
• have a flexible working time
• work with professionals, streamline own career and explore new products and services
• participate on a valuable associate benefit program
• use English and/or German on a daily basis

Information about the selection process

Váš profesijný životopis v anglickom jazyku očakávame na e-Mail: [email protected]

Zaroveň nám prosim zašlite vyplnené prehlásenie:
Získavanie súhlasu od záujemcov o zamestnanie

Valicare s.r.o., Trenčianska Turná 2811, 913 21, IČO: 36 352 292 ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) bude na základe vami zaslaných informácií spracúvať vaše osobné údaje. Pre takéto spracúvanie je však potrebný váš súhlas so spracúvaním. Preto vás žiadame o zaslanie podpísaného dokumentu s nasledovným textom, prípadne jeho vložením do životopisu a jeho opätovné zaslanie:
Udeľujem súhlas Valicare s.r.o., so spracúvaním osobných údajov pre evidenciu uchádzačoch o zamestnanie z dôvodu budúcich výberových konaní. Môj súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie 2 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu Valicare s.r.o.
Prehlasujem, že som bol informovaný/á, že moje osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby Valicare s.r.o. a že v zmysle nariadenia GDPR mám právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov a tiež že mám právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Kontakt na koordinátora ochrany dát pre našu spoločnosť: [email protected]

Dátum: ...........................................

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

technical or economic field

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Other knowledge

Microsoft Office - Advanced

Driving licence

B

Experience in the position/sector

3

Number of years of experience

3

Personality requirements and skills

• Studies in a technical or economic field (e.g. mechanical engineering, electrical engineering, industrial engineering). Alternatively, completed further training (e.g. Technician with many years of experience
• Experience in international sales in the area of mechanical engineering
• Experience in dealing with ERP, CRM systems and MS Office
• business fluent English
• entrepreneurial thinking and acting, strong communication skills, negotiation skills and high individual responsibility
• strong in implementation, dynamic, team player
• systematic way of working and conceptual skills
• ambitious person with presenting skills
• German language as advantage

Advertiser

Brief description of the company

Valicare offers qualification and engineering services for the GMP regulated industry. Our service portfolio contains qualification and validation services, creation of related documentation, engineering, and consultancy services. Our clients are equipment manufacturers of equipment for the pharmaceutical, biotechnological, and medical devices industries on a global basis.

Valicare was founded in 2006 as an independent member of the Syntegon Group, Packaging Technology Division.

Number of employees

50-99 employees

Contact

Contact person: Ing. Martin Gerlich
Tel.: +421326400414
E-mail: send CV
ID: 4693164  Dátum zverejnenia: 7.2.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 2 400 EUR/month