PLC Programmer

Valicare s.r.o.

Place of work
Trenčianska Turná 2811, 913 21 Trenčianska Turná, Slovakia (Job with occasional home office)
Contract type
full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
2 500 EUR/monthsalary gross from 2500,- Eur, depends on candidate skills plus summer and winter bonus, Annual gross income from 30 000 Eur to 40 000 Eur

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Develop PLC applications
Motion programming services for new pharmaceutical packaging lines.

Test PLC programs
Before installation of the system, programmers define test criteria and execute the developed program for reliability and safety with automation equipment.

Implement PLC programs
Oversee successful installation of developed Motion program into equipment.

Employee perks, benefits

Our colleagues:
- receive individual bonuses depending on the company's financial results and individual performance
- receive a contribution for sports, wellness and culture events
- like to participate in corporate team meetings
- get opportunity to improve English or German
- have an individual career improvement program
- have flexible working time
- get 5 days of "additional company" vacation
- are important members of an international team
- see more about us on Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kxGsdXIvJGE
https://www.youtube.com/watch?v=LkO-bo5GMbM
see more about us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/job/cap/overview/index/2667957774?trk=cap_mng_jobs&src

Information about the selection process

Na osobný pohovor budú pozvaní len spoločnosťou vybraní kandidáti.

Zároveň s CV zašlite vyplnené nasledovné tlačivo:

Získavanie súhlasu od záujemcov o zamestnanie

Valicare s.r.o., Trenčianska Turná 2811, 913 21 Trenčianská Turná , IČO: 36 352 292 ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) bude na základe vami zaslaných informácií spracúvať vaše osobné údaje. Pre takéto spracúvanie je však potrebný váš súhlas so spracúvaním. Preto vás žiadame o zaslanie podpísaného dokumentu s nasledovným textom, prípadne jeho vložením do životopisu a jeho opätovné zaslanie:
Udeľujem súhlas Valicare s.r.o., so spracúvaním osobných údajov pre evidenciu uchádzačoch o zamestnanie z dôvodu budúcich výberových konaní. Môj súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie 2 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu Valicare s.r.o.
Prehlasujem, že som bol informovaný/á, že moje osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby Valicare s.r.o. a že v zmysle nariadenia GDPR mám právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov a tiež že mám právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Kontakt na koordinátora ochrany dát pre našu spoločnosť: [email protected]

Dátum: ...........................................

……………………………………….……………….

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination

Educational Specialization

Electrical Engineering / Automation / Mechatronics

Language skills

English - Intermediate (B1) or German - Intermediate (B1)

Driving licence

B

Experience in the position/sector

2

Number of years of experience

2

Personality requirements and skills

Education in Electrical Engineering / Automation / Mechatronics
Experience in the field of PLC programming (2+ years)
Willingness to travel abroad
German or English

Advertiser

Brief description of the company

Valicare offers services for the GMP regulated industry. Our service portfolio contains qualification and validation services, creation of related documentation, and consultancy services in the area of regulated manufacturing processes. Our clients are equipment producers for the pharmaceutical, biotechnological, and medical devices industries on a global basis.

Valicare was founded in 2006 as an independent member of the Syntegon Group, Packaging Technology Division.

Number of employees

50-99 employees
ID: 4359873  Dátum zverejnenia: 6.10.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 2 500 EUR/month