Можливість для людей з України

Automation Engineer - Robotics

Valicare s.r.o.

Place of work
Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná, Slovakia (Job with occasional home office)
Contract type
full-time
Start date
1.3.2024
Wage (gross)
2 500 EUR/monthstarting salary considers candidate's experience, annual gross income from 30.000 Eur to 40.000 Eur

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

• Development and implementation of sophisticated software systems in a mechatronic environment and experience with industrial robots, knowledge in the area of functional safety of robot applications desirable

Employee perks, benefits

Our colleagues:
- are working in an international team at the one of leading manufacturer of pharmaceutical equipment
- get an individual career program
- receive a contribution for sports, wellness and culture events
- get opportunity to improve English or German
- have flexible working time
- get 5 days of "additional company" vacation over Labor code
- see more about us on Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kxGsdXIvJGE
https://www.youtube.com/watch?v=LkO-bo5GMbM
- see more about us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/job/cap/overview/index/2667957774?trk=cap_mng_jobs&src

Information about the selection process

Na osobný pohovor budú pozvaní len spoločnosťou vybraní kandidáti.

Zároveň s CV zašlite vyplnené nasledovné tlačivo:

Získavanie súhlasu od záujemcov o zamestnanie

Valicare s.r.o., Trenčianska Turná 2811, 913 21 Trenčianská Turná , IČO: 36 352 292 ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) bude na základe vami zaslaných informácií spracúvať vaše osobné údaje. Pre takéto spracúvanie je však potrebný váš súhlas so spracúvaním. Preto vás žiadame o zaslanie podpísaného dokumentu s nasledovným textom, prípadne jeho vložením do životopisu a jeho opätovné zaslanie:
Udeľujem súhlas Valicare s.r.o., so spracúvaním osobných údajov pre evidenciu uchádzačoch o zamestnanie z dôvodu budúcich výberových konaní. Môj súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie 2 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu Valicare s.r.o.
Prehlasujem, že som bol informovaný/á, že moje osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby Valicare s.r.o. a že v zmysle nariadenia GDPR mám právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov a tiež že mám právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Kontakt na koordinátora ochrany dát pre našu spoločnosť: [email protected].

Dátum: ...........................................

……………………………………….……………….

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

Automation / Mechatronics / Robotics

Language skills

English - Intermediate (B1) or German - Intermediate (B1)

Driving licence

B

Experience in the position/sector

2

Number of years of experience

2

Personality requirements and skills

Experience in the pharmaceutical environment (e.g. software validation) advantageous.

Independent, systematic and goal-oriented way of working.

Specific system knowledge in
o Rexroth / Codesys / IEC61131-3
o Stäubli CS9
o Industrial networks (Profibus, Profinet, Ethernet, OPC-UA, ...) would be advantageous

Very good knowledge of written and spoken English

German language skills (spoken and written) desirable, but not a mandatory requirement

Willingness to take responsibility and pro-active initiative, good communication skills

Advertiser

Brief description of the company

Valicare offers qualification and engineering services for the GMP regulated industry. Our service portfolio contains qualification and validation services, creation of related documentation, engineering, and consultancy services. Our clients are equipment manufacturers of equipment for the pharmaceutical, biotechnological, and medical devices industries on a global basis.

Valicare was founded in 2006 as an independent member of the Syntegon Group, Packaging Technology Division.

Number of employees

50-99 employees
ID: 4216348  Dátum zverejnenia: 21.12.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 2 500 EUR/month