Charakteristika spoločnosti

Veľká stavebná firma s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti stavebných prác.