Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť VAHOKAD, s.r.o., sa od roku 2006 zaoberá hlavne transportom betónových zmesí.