Charakteristika spoločnosti

Špecializovaná očná nemocnica zameraná na komplexnú diagnostiku a starostlivosť o pacienta, ktorá zastrešuje očnú mikrochirurgiu, refrakčné operácie, estetiku, okuloplastiku, liečbu ochorení sietnice, rohovky. Neustále sa snažíme dostávať oftalmológiu na Slovensku na vyššiu úroveň, čoho dôkazom je aktuálne realizované otvorenie detského očného centra Dúhovka, ktoré spája špecializované zdravotnícke zariadenie detskej oftalmológie s materskou školou, zamerané na včasnú a efektívnu diagnostiku zrakových ochorení.