Charakteristika spoločnosti

Uvea je špecializovaná oftalmologická klinika zameraná na očnú mikrochirurgiu a prevenciu. Sme všestranne zameraní v oblastiach ako sú: ambulatná starostlivosť, refrakčná chirurgia, vitreoretinálna chirurgia a mikrochirurgia oka, estetika, detské očné centrum, očná optika a lekáreň. Komplexnú oftalmologickú diagnostiku a prevenciu poskytujeme aj v spádových ambulanciách: Dolný Kubín, Námestovo, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Ružomberok.
V oftalmológii sa snažíme neustále posúvať a byť inovatívni.
Málokto vie, že sme boli prví na svete, ktorí sa podieľali na liečbe tupozrakosti pomocou 3D virtuálnej reality, operovali sivý zákal pomocou femtosekundového lasera ako prví na Slovensku alebo otvorili Detské očné centrum Dúhovka, ktoré je jedinečným konceptom prepojenia očnej škôlky a zdravotníckeho zariadenia.