Charakteristika spoločnosti

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR zriadená zákonom SNR č. 4/58 Zb.