Charakteristika spoločnosti

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby plní úlohy súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody, výkonom väzby, ochranou a strážením objektov ústavu.

Ponuky práce: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

1 - 2