Dátový analytik – IT senior

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Miesto práce
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.3.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacHrubá mzda od 1 500,00 EUR - plný pracovný úväzok.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Dátová analýza, definovanie požadovaného obsahu a toku dát krížom cez integrované
systémy,
- návrh a implementácia dávkových a real-time dátových tokov,
- kombinácie a prepojenia dátových súborov z rôznych zdrojov,
- spolupráca pri dizajne a vývoji dátových modelov,
- spolupráca na vývoji procesov, ich testovaní a nasadzovaní,
- orchestrácia dát,
- vypracovanie pracovných postupov,
- vykonávanie konzultačnej činnosti pre interné a externé subjekty,
- spolupráca na vývoji procesov, ich testovaní a nasadzovaní.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Zvýšenie nároku na dovolenku o 1 týždeň v zmysle Kolektívnej zmluvy,
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie,
- príspevok na rekreáciu,
- vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov Úradu PSK certifikovanými lektormi.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym
kontaktom a emailovým kontaktom.
2. Profesijný životopis v štruktúrovanom formáte.
3. Kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej
záverečnej skúške, vysokoškolský diplom).
4. Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
5. Písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:
Osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Dátový analytik – IT senior“ a to v termíne do 28.2.2020 na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Nám. mieru 2
080 01 Prešov
Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja

alebo emailom: [email protected] Predmet emailu: Žiadosť o prijatie do zamestnania Dátový analytik – IT senior a to v termíne do 28.2.2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí doručia žiadosť s požadovanými dokladmi a spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.

O termíne a mieste osobného pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Podrobné podmienky o vyhlásenom voľnom pracovnom mieste sú uvedené na webovej stránke PSK : www.vucpo.sk /samosprava/volne pracovne miesta

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.2.2020 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Výhoda v oblasti IT, skúsennosti s dátami a ich analýza.Minimálne 3 roky relevantnej skúsenosti v oblasti IT projektov.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony,
- zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
- vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri
rozhodovaní,
- komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
- orientácia na výsledok a cieľ,
- veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné
myslenie,
- znalosť legislatívnych predpisov v oblasti IT,
- skúsenosti s IT projektmi.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

štátna správa, verejná správa a samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.vucpo.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Krupa
E-mail: poslať životopis
ID: 3868412  Dátum zverejnenia: 12.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac