Špecialista verejného obstarávania

Úrad pre správu zaisteného majetku

Miesto práce
Námestie slobody 12, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 429 EUR/mesiacV zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výška tarifného platu 1 429 EUR. Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok podľa § 132 zákona o štátnej službe až do výšky 100% tarifného platu na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nášho malého tímu hľadáme zodpovedného a spoľahlivého kolegu, alebo kolegyňu, ktorý/á má skúsenosti s procesom verejného obstarávania.

Náplň práce je nasledovná:
Príprava a zabezpečovanie komplexného výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní služieb, stavieb, tovarov, stavebných prác, projektových a realizačných prác zabezpečovaných v súlade s potrebami verejného obstarávateľa.
Samostatná realizácia procesu verejného obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné zákazky a nadlimitné zákazky, podľa zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Zabezpečovanie procesu vyhodnocovania ponúk od otvárania ponúk po oznámenie výsledkov, zodpovednosť za spracovanie zápisníc a oznámení, styk s uchádzačmi a Úradom pre VO, vrátane činností spojených so zabezpečovaním obstarávania rokovacím konaním.
Zosúlaďovanie požiadaviek jednotlivých útvarov na verejné obstarávanie, odsúhlasovanie požadovanej podrobnej špecifikácie a kritérií na hodnotenie ponúk, vrátane stanovovania ich váhy a posudzovania návrhov na odôvodnenia postupu rokovacím konaním so zverejnením a bez zverejnenia.
Zabezpečovanie procesov vyhlasovania zákaziek, vyhodnocovanie ponúk, prípravy zmlúv pre uzavretie a ich zverejnenie.
Zabezpečovanie spracovania a zverejnenia textu o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle platných predpisov vrátane spracovania, zaslania a zverejnenia výzvy na účasť na rokovacom konaní bez zverejnenia.
Zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
Zabezpečovanie spracovania súťažných podkladov s odbornými útvarmi, pre ktoré sa obstarávanie zabezpečuje.
Zabezpečovanie zapracovania zmluvných podmienok dodávok predmetu obstarania.
Príprava plánu verejného obstarávania úradu v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu.
Kontrola súladu objednávok a nákupov so zákonom o verejnom obstarávaní a s plánom verejného obstarávania, navrhovanie riešení na odstránenie nesúladu vhodnými spôsobmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Poradenstvo a zabezpečenie činností pri realizácii procesov ostatných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Evidencia a archivácia dokumentácie o použitých metódach VO v zmysle platných predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity

• pružný pracovný čas,
• príspevok na stravovanie,
• príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia,
• motivačné finančné ohodnotenie,
• možnosti vzdelávania,
• 5 dní dovolenky navyše,
• príjemné pracovné prostredie a kolektív.

Informácie o výberovom konaní

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o zamestnanie za zaslanie životopisu a motivačného listu.

Z dôvodu veľkého záujmu budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Prax na pozícii/v oblasti

verejné obstarávanie

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Na voľné štátnozamestnanecké miesto hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý/á má tieto osobnostné vlastnosti:
samostatnosť,
svedomitosť a spoľahlivosť,
komunikačné zručnosti,
schopnosť pracovať pod tlakom, analytické,
koncepčné a strategické myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad pre správu zaisteného majetku je štátnou rozpočtovou organizáciou, zapojený finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MS SR, ktoré vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa. Úrad je orgánom štátnej správy pre správu zaisteného majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov
ID: 4647385  Dátum zverejnenia: 23.8.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 429 EUR/mesiac