Charakteristika spoločnosti

Úrad pre správu zaisteného majetku je štátnou rozpočtovou organizáciou, zapojený finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MS SR, ktoré vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa. Úrad je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou pre správu zaisteného majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.