Asistent/asistentka v administratívnej oblasti (Ref. č.: ORE-1)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Miesto práce
Bajkalská, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
október 2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• samostatné zabezpečovanie odbornej práce a agendy, organizovanie a koordinovanie prác s programom riaditeľa odboru, koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov,
• komplexné zabezpečovanie administratívnej, informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu odboru (ďalej len „sekretariát“),
• zodpovednosť za včasnosť a formálnu správnosť vypracovaných materiálov, tvorba databázy sekretariátu, spracovanie údajov zverenej agendy a ich evidencia, úplnosť odosielanej korešpondencie a jej náležitosti podľa spisového poriadku,
• sledovanie termínov a kontrola včasnosti vybavenia úloh,
• zabezpečenie správy registratúry v sekretariáte,
• evidencia prijatej a odoslanej pošty sekretariátu,
• materiálne zabezpečovanie sekretariátu,
• plnenie ďalších úloh podľa pokynu nadriadeného

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o výberovom konaní

Uchádzač predloží:
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- kópiu dokladu o požadovanom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.9.2019 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

preferencia ekonomického odboru

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť,
- koncepčné a tvorivé myslenie,
- organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti,
- dôslednosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie,
- znalosť MS Office (Word, Excel) - pokročilý, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami na užívateľskej úrovni, hospodárska korešpondencia na úrovni pokročilý
- vítaná prax v obdobnej pracovnej pozícii

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoštátnou pôsobnosťou. Do pôsobnosti úradu patrí štátna regulácia v sieťových odvetviach, vytváranie a podpora prostredia blízkeho konkurenčnému prostrediu, podpora pôsobenia trhových síl v sieťových odvetviach, ochrana spotrebiteľa, ochrana záujmov držiteľov licencií na dosiahnutie primeranej návratnosti investícií, zabezpečovanie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
820 07 Bratislava
http://urso.gov.sk
ID: 3760527   Dátum zverejnenia: 11.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov