Štátny radca - merací technik v telekomunikáciách, 2 voľné miesta

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Miesto práce
Sliačska 1e, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 257 - 2 500 EUR/mesiacmožnosť získania mzdy od 1 257,00 eur + príplatky k platu, osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify - v závislosti od kvality plnenia služobných úloh. Bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vykonávanie monitoringu frekvenčného spektra telekomunikačných podnikov. Zisťovanie a identifikácia signálov elektromagnetického žiarenia, ktoré spôsobujú rušenie vysielania iných zdrojov signálu, napríklad meteoradarov, GSM vysielačov mobilných operátorov, FM vysielačov rozhlasových staníc a pod. Vykonávanie fyzických kontrol podnikov, ktoré prevádzkujú siete a služby elektronických komunikácií. Vykonávanie meraní telekomunikačných zariadení, sietí a služieb, vrátane rádiových vysielačov rôzneho typu.

Práca je vykonávaná prevažne v exteriéri v blízkosti vysielačov elektromagnetického žiarenia.

Od uchádzača sa požaduje odborná spôsobilosť na obsluhu meracích zariadení a aspoň základná technická znalosť fungovania zariadení produkujúcich elektromagnetické žiarenie a znalosť využívania frekvenčného spektra v elektronických komunikáciách, technická zručnosť, prehľad v oblasti telekomunikácií a telekomunikačných služieb a schopnosť naučiť sa obsluhovať rôzne meracie prístroje a analytický softvér.

Pracovnou náplňou je najmä:

Šetrenie rušení v príslušnej územnej oblasti na základe podnetov – zisťovanie zdroja rušenia meracími metódami, lokalizácia a dohľadávanie zdroja rušenia.

Vykonávanie fyzických kontrol elektronických zariadení, spôsobujúcich rušenie iných zariadení a sietí elektronických komunikácií a vykonávanie fyzických kontrol elektronických zariadení podnikov, ktoré poskytujú služby a prevádzkujú siete elektronických komunikácií.

Vykonávanie monitoringu využívania frekvenčného spektra meraním a posudzovanie, či je v súlade s národnou tabuľkou frekvenčného spektra, všeobecnými povoleniami a individuálnymi povoleniami vydanými úradom.

Odhaľovanie nepovoleného používania frekvencií rádiovými vysielacími zariadeniami a kontrola prijatých nápravných opatrení.

Spracovanie nameraných veličín z meracích prístrojov, vyhodnotenie výsledkov a vypracovanie protokolov o meraní.

Vedenie správnych konaní a ukladanie sankcií za porušenie zákona o elektronických komunikáciách.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný mesačný pracovný čas.
Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Možnosť získať mimoriadne odmeny za dosahované kvalitné výsledky práce.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Možnosť zúčastňovať sa bezplatne na školeniach a kurzoch.
Pravidelná výučba anglického jazyka.
Zaškolenie pod dohľadom mentora.
Kariérny rast.
Práca z domu.
Študijné voľno.
Príspevok na 10 dní PN podľa zákona o štátnej službe.
Ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

POZOR ! U záujemcov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, vyžaduje sa odborná prax minimálne 1 rok.

Podanie žiadosti:
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2024/1646 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je do 30.04.2024 cez ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk https://open.slovensko.sk/vk vyhľadávanie v registri Výberové konania, aktuálne vyhlásené výberové konanie VK/2024/1646 - štátny radca.
Žiadosti o zaradenie do výberového konania zaslané cez stránku www.profesia.sk nebudú zaradené do výberového konania.


Vyžaduje sa znalosť zákonov:
- zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

činnosti vyžadujú znalosti elektrotechniky a rádiotechniky vrátane bežných elektrotechnických meraní, preferuje sa vzdelanie technického smeru (elektrotechnické, informatika, kybernetika alebo fyzika)

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- samostatnosť,
- komunikačné zručnosti,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

telekomunikácie a poštové služby

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov
ID: 4807926  Dátum zverejnenia: 16.4.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 257 EUR/mesiac