Štátny radca - právnik - kontrolór

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Miesto práce
Továrenská 7, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 700 - 2 500 EUR/mesiacPlat je priznaný v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšie informácie na osobnom pohovore.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Vykonávanie dohľadu kontrolou plnenia povinností a podmienok určených zákonom o elektronických komunikáciách, rozhodnutiami, povoleniami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb.

2. Vykonávanie dohľadu na základe podnetov a podaní koncových užívateľov, týkajúcich sa poskytovania sietí a služieb.

3. Tvorba nariadení na odstránenie zistených nedostatkov a rozhodnutí o ochrannom opatrení ukladajúcich povinnosť upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami určenými zákonom o elektronických komunikáciách, zistených pri výkone dohľadu.

4. Spracovávanie podkladov určených pre štatistické účely. Zabezpečovanie rozborovej činnosti.

5. Vypracovávanie podkladov pre poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

6. Zabezpečovanie ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní.

7. Zabezpečovanie ochrany záujmov štátu a spoločnosti, práv a záujmov fyzických osôb a právnických osôb.

8. Plnenie určených úloh spojených s verejným obstarávaním.

9. Spolupráca v rozsahu svojej pôsobnosti s organizačnými útvarmi odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií, s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, s inými inštitúciami a úradmi podľa zákona o elektronických komunikáciách.

10. Plnenie si povinností štátneho zamestnanca vyplývajúcich z vykonávania štátnej služby alebo súvisiacich s vykonávaním štátnej služby a plnenie ďalších úloh podľa zadania nadriadeného vedúceho zamestnanca, vyplývajúcich z popisu činnosti na danom funkčnom mieste.

Pracovnou náplňou je najmä:

1. Príprava podkladov a návrhov pre vydávanie rozhodnutí v správnom konaní. Vedenie správnych konaní o uložení sankcií v prípade zistenia nedostatkov pri výkone dohľadu

2. Vykonávanie kontrol plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách a kontrol prijatých nápravných opatrení.

3. Podieľanie sa na tvorbe interných predpisov, usmernení a pokynov.

4. Práca v komisiách a pracovných skupinách úradu

5. Vykonávanie rozborovej a analytickej činnosti

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný mesačný pracovný čas.
Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Možnosť získať mimoriadne odmeny za dosahované kvalitné výsledky práce.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Možnosť zúčastňovať sa bezplatne na školeniach a kurzoch.
Pravidelná výučba anglického jazyka.
Zaškolenie pod dohľadom mentora.
Kariérny rast.
Práca z domu.
Študijné voľno.
Príspevok na 10 dní PN podľa zákona o štátnej službe.
Ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

POZOR ! U záujemcov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, vyžaduje sa odborná prax minimálne 1 rok.

Podanie žiadosti:
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2024/1894 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je do 17.05.2024 cez ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk https://open.slovensko.sk/vk vyhľadávanie v registri Výberové konania, aktuálne vyhlásené výberové konanie VK/2024/1894 - štátny radca.
Žiadosti o zaradenie do výberového konania zaslané cez stránku www.profesia.sk nebudú zaradené do výberového konania.


Vyžaduje sa znalosť zákonov:
- zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Študijný odbor 6835 právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- samostatnosť,
- komunikačné zručnosti,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

telekomunikácie a poštové služby

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov
ID: 4570833  Dátum zverejnenia: 10.5.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 700 EUR/mesiac