HR špecialista/Osobný úrad

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Miesto práce
Námestie slobody 2919/29, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
čo najskôr po ukončení výberového konania
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 - 2 000 EUR/mesiacfinálna mzda bude určená po zohľadnení odbornej praxe a pracovných skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spracúva materiály na zostavenie návrhu systemizácie služobného úradu na Úrade na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (poznámka: ide o novovznikajúci úrad s maximálne 21 zamestnancami),
- tvorí a uplatňuje personálnu a mzdovú politiku štátnych zamestnancov vo verejných funkciách, štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme,
- komplexne pripravuje platové náležitostí štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme úradu,
- vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre zamestnancov úradu v personálnej oblasti,
- plní úlohy spojené s vyhlasovaním a realizáciou výberových konaní na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest a výberových konaní na obsadenie voľných miest na výkon práce vo verejnom záujme,
- vypracúva návrhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce,
- spolupracuje pri zostavovaní rozpočtu úradu v oblasti miezd a rozvoja ľudských zdrojov a zodpovedá za vecnú správnosť čerpania finančných zdrojov,
- vykonáva koordinačnú a koncepčnú činnosť v oblasti personalistiky, v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovných vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme na Úrade na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
- zabezpečuje uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
- zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného pomeru zamestnancov Úradu,
- vedie osobné spisy a všetky údaje osobnej evidencie štátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme, vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- napomáha pri vypracovávaní opisov činností štátnozamestnaneckých miest a opisov pracovných činností,
- zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov Úradu,
- sleduje využívanie pracovnej doby vrátane evidencie dochádzky, dovolenky na zotavenie a prekážok v práci,
- zabezpečuje agendu súvisiacu s evidenciou a registráciou pracovných úrazov, úrazov iných ako pracovných úrazov, a nebezpečných udalostí

Zamestnanecké výhody, benefity

- podieľanie sa na budovaní novovznikajúcej organizácie s vysokým potenciálom v --- oblasti spoločenskej zodpovednosti,
- atraktívne pracovné prostredie,
- zaujímavá a dynamická práca,
- úväzok 37,5 h týždenne,
- základná výmera dovolenky 5 týždňov; zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa patrí dovolenka v dĺžke 6 týždňov,
- osobnostný rast

Informácie o výberovom konaní

AK ŤA NAŠA PONUKA OSLOVILA, DO VÝBEROVÉHO KONANIA JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA LEN PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30718

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- doklady potvrdzujúce deklarovanú odbornú prax v činnostiach s rovnakým, alebo obdobným charakterom, ako sú činnosti obsadzovaného pracovného miesta,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ CEZ PROFESIU, VŠETKY DOKUMENTY JE POTREBNÉ ZASLAŤ CEZ OPEN.SLOVENSKO.SK!!! https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30718
(*ak nemáte elektronický občiansky preukaz, stále je možné vytvoriť si konto na open.slovensko.sk a zaslať všetky podklady elektronicky)

Výberové konanie bude prebiehať písomnou formou a formou osobného pohovoru s uchádzačmi , ktorí budú na pohovor pozvaní na základe posúdenia nimi zaslaných dokladov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

psychológia, administratíva, personalistika a obdobné

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa spolu s odbornou praxou aspoň 2 rokov v činnostiach s rovnakým, alebo obdobným charakterom, ideálne v oblasti štátnej správy,
- znalosť relevantnej legislatívy,
- bezúhonnosť,
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, schopnosť pracovať na viacerých úlohách súbežne,
- morálna integrita,
- ovládanie PC,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je samostatný a nezávislý orgán štátnej správy, ktorý poskytuje ochranu oznamovateľom podľa zákona 54/2019 Z.z. Úrad úzko spolupracuje s orgánmi verejnej správy, zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť prostredie pre oznamovanie nekalej činnosti a bojovať proti korupcii.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov
ID: 4110553  Dátum zverejnenia: 24.6.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac