Referent - registratúra, podateľňa, archív

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Miesto práce
Námestie slobody 2919/29, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
čo najskôr po ukončení výberového konania
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 - 1 100 EUR/mesiacv zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. - pri zohľadnení odbornej praxe a pracovných skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavná náplň práce:
Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov.

- komplexne zabezpečuje a usmerňuje správy registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov,
- preberá zásielky adresované úradu a eviduje doručené registratúrne záznamy v registratúrnom denníku úradu,
- zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom,
- odosiela registratúrne záznamy úradu a zabezpečuje administratívny styk s poštovým úradom, rieši reklamácie na poštovom úrade,
- zodpovedá za včasné predkladanie registratúrnych záznamov z podateľne na organizačný útvar, resp. zamestnancom,
- spolupracuje na konkretizácii smerníc pre správu registratúry,
- odborne vedie dokumentácie archívu,
- spracúva archívne dokumenty a pripravuje archívne dokumenty na vyradenie,
- vedenie záznamov, prehľadov a iných súborov informácií vo vecne vymedzenej oblasti (napr. štatistika),
- tvorí záznamov, kartotéky, alebo protokoly,
- zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých účastníkom je Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv,
- zverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby na webovom sídle Úradu,
- plní ďalšie činnosti podľa pokynov vedúceho zamestnanca

Zamestnanecké výhody, benefity

- atraktívne pracovné prostredie,
- zaujímavá a dynamická práca,
- podieľanie sa na budovaní novovznikajúcej organizácie s vysokým potenciálom v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
- úväzok 37,5 h týždenne,
- základná výmera dovolenky 5 týždňov; zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa patrí dovolenka v dĺžke 6 týždňov

Informácie o výberovom konaní

Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača. Výberové konanie bude prebiehať písomnou formou a formou osobného pohovoru s uchádzačmi, ktorí budú na pohovor pozvaní na základe posúdenia nimi zaslaných dokladov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

archivníctvo výhodou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť práce s registratúrnymi záznamami a informačnými systémami,
- znalosť povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr na webovom sídle,
- morálna integrita,
- bezúhonnosť,
- komunikatívnosť, promptnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, schopnosť pracovať na viacerých úlohách súbežne,
- ovládanie PC,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je samostatný a nezávislý orgán štátnej správy, ktorý poskytuje ochranu oznamovateľom podľa zákona 54/2019 Z.z. Úrad úzko spolupracuje s orgánmi verejnej správy, zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť prostredie pre oznamovanie nekalej činnosti a bojovať proti korupcii.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov
ID: 4103957  Dátum zverejnenia: 15.6.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac