Ekonóm/účtovník - riaditeľ odboru riadenia

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Miesto práce
Námestie slobody 2919/29, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
čo najskôr po ukončení výberového konania
Mzdové podmienky (brutto)
1 800 - 2 100 EUR/mesiacFinálna mzda bude určená v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. - pri zohľadnení odbornej praxe a pracovných skúseností.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, vedenie odboru riadenia a správy Úradu,
- zabezpečovanie účtovných agiend (okrem mzdovej agendy) vrátane prác v Štátnej pokladnici,
- zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov, účtovných závierok voči štátnemu rozpočtu,
- zabezpečovanie včasného zostavenia mesačných, štvrťročných závierok kapitoly a ročnej závierky kapitoly,
- spracovanie návrhov na vnútorné smernice v oblasti účtovníctva a financovania rozpočtovej kapitoly,
- zabezpečovanie kontroly hospodárenia organizácie, základnej finančnej kontroly a archivácie účtovných dokladov, a písomností za jednotlivé účtovné obdobia v súlade so skartačným poriadkom
- zabezpečovanie činností a sledovanie čerpania výdavkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov,
- vypracovávanie návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly na príslušný rok,
- zabezpečuje rozpis schválených záväzných úloh, záväzných limitov a záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly na vlastné rozpočtové hospodárenie,
- vedenie evidencie všetkých rozpočtových opatrení vykonávaných v rámci rozpočtovej kapitoly, spracovávanie interných rozpočtových opatrení,
- zabezpečovanie agendy domácich a zahraničných pracovných ciest a výkon pokladničnej služby Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
- pozícia je kontaktnou osobou pre externého konzultanta v oblasti verejného obstarávania pre Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
- riadenie prevádzkovo-technických činností týkajúcich sa nehnuteľností a majetku v správe úradu,
- riadenie archívnych a registratúrnych úloh Úradu

Zamestnanecké výhody, benefity

atraktívne pracovné prostredie,
zaujímavá a dynamická práca,
podieľanie sa na budovaní novovznikajúcej organizácie s vysokým potenciálom v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
úväzok 37,5 h týždenne,
základná výmera dovolenky 5 týždňov; zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa patrí dovolenka v dĺžke 6 týždňov,
osobnostný rast

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- doklady o získaní dodatočnej kvalifikácie, ak súvisia s danou pozíciou,
- doklady potvrdzujúce deklarovanú odbornú prax v činnostiach s rovnakým, alebo obdobným charakterom, ako sú činnosti obsadzovaného pracovného miesta,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača. Výberové konanie bude prebiehať písomnou formou a formou osobného pohovoru s uchádzačmi , ktorí budú na pohovor pozvaní na základe posúdenia nimi zaslaných dokladov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie, alebo iné zameranie s požadovanou praxou v odbore

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

· Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s ekonomickým zameraním spolu s odbornou praxou aspoň 4 rokov v činnostiach s rovnakým alebo obdobným charakterom v oblasti verejnej správy alebo podnikovej sféry.
· V prípade vysokoškolského vzdelania s iným ako ekonomickým zameraním, aspoň 6 rokov relevantnej praxe v odbore verejnej správy alebo podnikovej sféry.
· Znalosť účtovnej legislatívy a praxe podmienkou.
· Znalosť štátneho rozpočtovníctva výhodou.
· Schopnosť orientovať sa v legislatíve štátnej a verejnej správy výhodou
· Skúsenosť s riadením tímu výhodou
· Bezúhonnosť.
· Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, schopnosť pracovať na viacerých úlohách súbežne
· Morálna integrita
· Ovládanie PC.
· Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je samostatný a nezávislý orgán štátnej správy, ktorý poskytuje ochranu oznamovateľom podľa zákona 54/2019 Z.z. Úrad úzko spolupracuje s orgánmi verejnej správy, zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť prostredie pre oznamovanie nekalej činnosti a bojovať proti korupcii.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov
ID: 4088214  Dátum zverejnenia: 24.5.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 800 EUR/mesiac