Štátny radca, odbor správnych konaní

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Miesto práce
Hraničná 12, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.08.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Tarifný plat 856,00 € + osobný príplatok v závislosti od pracovných skúseností kandidáta.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- plnenie úloh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), najmä v oblasti konania o ochrane osobných údajov;
- vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov, na tento účel zisťovanie, či postupom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov;
- priebežné sledovanie stavu ochrany osobných údajov v súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa zákona;
- prijímanie návrhov a podnetov týkajúcich sa podozrenia z porušovania povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov a zodpovednosť za ich včasné, správne a úplné vybavenie alebo konanie z vlastnej iniciatívy;
- na odstránenie zistených nedostatkov rozhodnutím ukladanie opatrenia na nápravu;
- podieľanie sa na ukladaní sankcie pri zistení porušenia povinností uvedených v zákone;
- odporúčanie prevádzkovateľom opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch, na tento účel v rozsahu svojej pôsobnosti vydávanie odporúčaní pre prevádzkovateľov;
- podieľanie sa na príprave správy o stave ochrany osobných údajov v časti zameranej na konanie o ochrane osobných údajov;
- plnenie úloh podľa interných riadiacich aktov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom;
- dohliadanie na plnenie oznamovacej povinnosti, osobitnej registrácie informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch;
- zabezpečovanie komplexu činností týkajúcich sa osobitnej registrácie informačných systémov a oznamovacej povinnosti v zmysle zákona;
- vykonávanie predbežnej kontroly registračných formulárov a príprava podkladov pre rozhodovanie o osobitnej registrácii informačného systému;
- vykonávanie zmien, zrušenie osobitných registrácií informačných systémov a pri plnení oznamovacej povinnosti;
- podieľanie sa na prevádzke a aktualizácii evidencie úradu, v ktorej sú vedené informačné systémy prihlásené na osobitnú registráciu, resp. oznámené úradu;
- príprava podkladov pre rozhodovanie v konaní o osobitnej registrácii v rozsahu vymedzenom zákonom a internými riadiacimi aktmi;
- podieľanie sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úradu v rozsahu činnosti v jeho kompetencii

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej spoločnosti
- dovolenka nad rámec zákona
- stravné lístky v hodnote 4,50 €
- flexibilný pracovný čas
- možnosť ďalšieho vzdelávania
- firemné akcie

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte e-mailom na uvedenú adresu s referenčným označením: Štátny radca, odbor správnych konaní.
Ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený záujem pracovať v našej organizácii, avšak iba vybraní kandidáti, ktorí spĺňajú všetky stanovené kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.
Zaslaním svojej žiadosti nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť anglického jazyka – úroveň B1 – mierne pokročilá, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou;
- znalosť Ústavy Slovenskej republiky;
- znalosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 z 27. apríla 2016, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES;
- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
- znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení; - znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov;
- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, internet – email, www);
- analytické zručnosti, práca s informáciami, efektívne riešenie;
- samostatné riešenie úloh v požadovanej oblasti;
- spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme;
- zodpovedný prístup k práci;
- komunikatívnosť, flexibilita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava
http://www.dataprotection.gov.sk
ID: 3443295   Dátum zverejnenia: 9.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Tarifný plat 856,00 € + osobný príplatok v závislosti od pracovných skúseností kandidáta.