Ponuky práce: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru a zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie, kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis