Odborný pracovník pre obchodné činnosti TIP-UPJŠ

UPJŠ v Košiciach

Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
Marec 2020
Mzdové podmienky (brutto)
500 - 800 EUR/mesiacPodľa Zákona 553/2003 Z.z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Konečná výška platu je závislá od odbornej praxe a individuálnych schopností zamestnanca

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Poverený realizovaním úloh v oblasti transferu technológií a vykonávať v rámci Národného systému podpory transferu technológií :
- monitoring vzniku DV (duševného vlastníctva) na pôde materskej inštitúcie a priebežná evidencia o vzniku DV (duševného vlastníctva )
- vyhľadávanie potenciálnych komercializačných partnerov
- vedenie rokovaní s potenciálnymi komercializačnými partnermi
- aktívna podpora zakladania start-up, spin-out a spin-off spoločností
- vyhľadávanie partnerov na pracoviskách univerzity pre zákazkový alebo spoločný výskum a vývoj podľa požiadaviek záujemcov z praxe
- podieľa sa na mediálnych aktivitách zameraných na propagáciu TT (transfer technológií ) a CTT (Centrum transferu technológií ) svojej materskej inštitúcie

Informácie o výberovom konaní

Do 28.2.2020 je potrebné zaslať :
- profesijný štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti, u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Na adresu:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Technologický a inovačný park UPJŠ,
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
(Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum osobného doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada )

alebo na Email : [email protected]

Univerzita si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

prírodovedecké, technické alebo ekonomické zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Výborná znalosť anglického jazyka v písanej aj ústnej forme, skúsenosti s prácou v komerčnom sektore (min.1 rok), vynikajúce zručnosti s MS office –(word, excel, powerpoint), prezentačné a komunikačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná vysoká škola

Adresa spoločnosti

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciah, Technologický a inovačný park UPJŠ
Tr. SNP 1
040 11 Košice

Kontakt

ID: 3870438  Dátum zverejnenia: 13.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 500 EUR/mesiac