Hlavný štátny radca - Manažér kvality pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

UNMS SR

Miesto práce
Štefanovičova 3, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január/február 2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
973,50 - 1300 eur

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinovanie činnosti potrebných pre implementáciu systému manažérstva kvality podľa jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001 v organizácii.
Koordinovanie tvorby procesov a ich vzájomných väzieb v rámci systému manažérstva kvality.
Navrhovanie inovatívnych prístupov pri tvorbe jednotlivých procesov a nástrojov pre trvalé zlepšovanie s cieľom dosiahnutia ich optimalizácie.
Zodpovednosť za tvorbu koncepčných a metodických materiálov súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality.
Koordinovanie zamestnancov organizácie a ich organizačných útvarov pri implementovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality.
Zodpovednosť za plánovanie a implementáciu opatrení na zvládanie rizík a príležitostí do jednotlivých procesov a za riadenie zdokumentovaných informácií v rámci systému manažérstva kvality.
Manažovanie procesnej dokumentácie v spolupráci s vlastníkmi procesov.
Analýza a návrh optimalizácie existujúcich procesov na základe identifikovaných nedostatkov.
Zodpovednosť za tvorbu a udržiavanie politiky kvality a dosahovanie stanovených cieľov kvality.
Zodpovednosť za prípravu a modifikáciu postupov, ktoré sa vzťahujú na systém manažérstva kvality.
Zabezpečenie vhodných metód hodnotenia výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality.
Zodpovednosť za vypracovanie a predkladanie správ manažmentu o fungovaní a efektivite systému manažérstva kvality.
Príprava reportov a analýz v rámci systému manažérstva kvality, zodpovednosť za ich prezentácia na úrovni vrcholového manažmentu úradu.
Zodpovednosť za riadenie nezhôd, nápravných opatrení a za proces interných auditov.
Zabezpečovanie komunikácie s externými stranami v oblastiach týkajúcich systému manažérstva kvality.
Zodpovednosť za externé audity v rámci systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a dohliadanie na súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001.
Poskytovanie poradenstva a konzultácií v oblasti manažérstva procesov a kvality pre iné organizácie verejnej správy.

Zamestnanecké výhody, benefity

Možnosť osobného rozvoja.
Možnosť vzdelávania sa a zvyšovania kvalifikácie.
Koordinačné a odborné vedenie tímu implementácie.
Práca v mladom flexibilnom kolektíve.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 30,00 € mesačne.
Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Základná výmera dovolenky zamestnanca 5 týždňov.

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk. Bližšie informácie na:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/12296

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Kvalita produkcie, Manažment verejnej správy, podnikový manažment a podobné študijné programy zamerané na manažérstvo kvality

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

5 rokov praxe na pozícii manažéra kvality.
Skúsenosti s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, koordinovaním tvorby procesov a ich vzájomných väzieb, tvorbou, vydávaním a archiváciou internej dokumentácie systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001; tvorbou analýzy rizík, plánovaním, prípravou a realizáciou procesu interných auditov kvality v praxi, so zabezpečením vhodných metód hodnotenia výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality a jeho trvalého zlepšovania.
Znalosť jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001.
Znalosť oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.
Orientácia v právnych predpisoch z oblasti fungovania štátnej a verejnej správy (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Organizačné schopnosti, komunikatívnosť.
Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom.
Znalosť práce so softvérovým nástrojom pre procesné manažérstvo vítané.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

ÚNMS SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

ÚNMS SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
ID: 3531035   Dátum zverejnenia: 5.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   973,50 - 1300 eur