Prednosta Internej kliniky - gastroenterologickej JLF UK a UNM

Univerzitná nemocnica Martin

Miesto práce
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova, Martin
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
01.09.2021
Mzdové podmienky (brutto)
2 009,28 EUR/mesiaczákladná zložka mzdy od 2 009,28 €

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zodpovedá za organizáciu, riadenie a úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom na klinike
- zodpovedá za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň procesu praktickej výučby v rámci príslušných študijných programov realizovaných na klinike za výskumnú a vývojovú činnosť kliniky

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
- ubytovanie za výhodných podmienok
- možnosť profesijného rastu
- rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: osobný pohovor

Požadované doklady :
• prihláška do výberového konania
• profesijný životopis
• overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule
• potvrdenie o registrácii v lekárskej komore
• štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti
• koncepcia pracoviska a program jeho rozvoja
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

je potrebné doručiť do 17.05.2021 v uzavretej obálke
s označením
“ Výberové konanie - PREDNOSTA INTERNEJ KLINIKY GASTROENTEROLOGICKEJ JLF UK A UNM –NEOTVÁRAŤ"

na adresu: Univerzitná nemocnica Martin, Odbor ľudských zdrojov, Kollárova 2, 036 59 Martin.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

všeobecné lekárstvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore
- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými ustanoveniami NV SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
- vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa odborného zamerania kliniky, alebo akademický titul PhD., resp. CSc., ak je predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore
- minimálne 5 rokov praxe po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore potrebnom podľa odborného zamerania kliniky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti získaná na niektorej klinike univerzitnej nemocnice, alebo 10 rokov po získaní špecializácie v príslušnom odbore získaná na oddelení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
- aktívna znalosť anglického jazyka
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
- organizačné a riadiace schopnosti
- morálna a občianska bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

štátne zdravotnícke zariadenie

Adresa spoločnosti

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin
http://www.unm.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Matušková
Tel.: +421434203420
E-mail: poslať životopis
ID: 3392949  Dátum zverejnenia: 3.5.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 2 009,28 EUR/mesiac