Vedúci/a Centra informačných zdrojov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Miesto práce
Námestie Jozefa Herdu, Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
06/2020
Mzdové podmienky (brutto)
887 EUR/mesiacpodľa počtu odpracovaných rokov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vedenie oddelenia, ktoré zabezpečuje:
a) poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby
vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej
verejnosti;
b) získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a
zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov na úrovni
zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom;
c) prostredníctvom najnovších informačných prostriedkov poskytuje špecializované
bibliograficko-informačné služby a podporuje zvyšovanie úrovne používateľov
informatickou prípravou;
d) bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác
študentov, učiteľov, doktorandov a tvorivých pracovníkov univerzity;
e) spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity
(bibliografická registrácia publikácií, BIREP);
f) organizačno-technická podpora autorov pri príprave jednotlivých publikácií do
vydavateľstva;
g) koordinovanie spolupráce s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou;
h) spracovanie licenčných zmlúv s autorom a zmlúv s vydavateľstvami a tlačiarňami a
preveruje tvorbu ceny vydávaných diel z hľadiska maximálnej efektívnosti a
aktuálnych možností univerzity;
i) v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky;
j) zabezpečuje výkon funkcie zodpovednej osoby poverenej plnením činností súvisiacich
s ochranou osobných údajov;
k) poskytuje informácie a poradenstvo zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona o OOÚ , osobitných predpisov
alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa
ochrany osobných údajov;
l) monitoruje súlad ochrany osobných údajov so zákonom OOÚ, osobitnými predpismi
alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi
sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania
povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií
a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov;
m) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákon o OOÚ;
n) kontrola správnosti a úplnosti registra študentov UCM v AIS;

Zamestnanecké výhody, benefity

podľa Kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania s prílohami:
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov/www.ucm.sk, sekcia „výberové konania“,
posielajte do 10.06.2020

na poštovú adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Personálno právne oddelenie
Nám. J. Herdu č. 2
917 01 Trnava
alebo elektronickú adresu (dokumenty podpísané a naskenované):
[email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

10.6.2020 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

informačné štúdiá, knižničná a informačná veda, vedecké informácie, mediamatika, komunikačné a informačné technológie, informačný manažment

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1) alebo Nemecký jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

prax v riadiacej funkcii výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť knižničných činností a postupov,
manažérske schopnosti, komunikačné a organizačné zručnosti,
znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva,
znalosti v oblasti ochrany osobných údajov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
91701 Trnava
http://www.ucm.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Machová
Tel.: +421335565126
E-mail: poslať životopis
ID: 3914775  Dátum zverejnenia: 21.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 887 EUR/mesiac