Referent na Oddelení prevádzky Rektorátu Univerzity Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave Rektorát

Miesto práce
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
funkčný plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzuje pracovné miesto referenta na Oddelení prevádzky Rektorátu Univerzity Komenského.

Popis činnosti

Referent Oddelenia prevádzky Rektorátu Univerzity Komenského zabezpečuje :
- bežnú údržbu a opravy na Rektoráte Univerzity Komenského, strážnu službu, telekomunikačné služby, údržbu a opravy budov v správe RUK, kontroluje činnosť strážnikov, dodržiavanie harmonogramu služieb, výkazy hodín a súvisiacu agendu oboch vrátnic, kontroluje upratovanie chodníkov, parkoviska ako aj úpravu trávnikov a porastov okolia budov, v zimnom období dbá, aby chodníky okolo budov a schody ku vchodom boli očistené od snehu a v prípade potreby posypané.
- vedie hospodársku agendu oddelenia, evidenciu dochádzky, evidenciu objednávok, odoslaných faktúr, čerpanie výdavkov v Oddelení prevádzky.
- podieľa sa na zabezpečovaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a na zabezpečovaní opráv, údržby a rekonštrukciách väčšieho rozsahu zabezpečovaných Oddelením investícií a obslužných činností, vykonáva technický dozor nad stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby. Koordinuje montážne, prevádzkové, údržbárske a opravárenské práce na zariadeniach a prístrojoch v budovách spravovaných Oddelením prevádzky, spolupracuje na kontrole výkonu prác a pripravuje podklady pre schvaľovanie faktúr dodávateľov.
- koordinuje práce zamestnancov, vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce. Spolupracuje na zabezpečovaní všetkých prác pri sťahovaní a premiestňovaní na všetkých pracoviskách, umiestnených v budovách Univerzity Komenského.
- zabezpečuje správu majetku v inventári Oddelenia prevádzky a nákup materiálu a náradia pre údržbu na opravy vykonávané vo vlastnej réžii, ovláda výkresovú dokumentáciu, podieľa sa na zabezpečovaní technickej agendy pre rekonštrukčné, údržbárske a stavebné práce v objektoch spravovaných Oddelením prevádzky.

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu zašlite Váš životopis v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kontaktnej osoby do 18.04.2018. K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
SAP - základy

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce v systéme SAP podmienkou
Samostatnosť
Systematický prístup k práci, zodpovednosť za plnenie úloh, presnosť a precíznosť v práci

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia a najstaršia slovenská univerzita. Má 13 fakúlt.Rozvíja tvorivú, vedeckú, vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť. Významne sa podieľa na rozvoji vedy, vzdelanosti a kultúry na Slovensku.

Adresa spoločnosti

Univerzita Komenského v Bratislave Rektorát
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
ID: 3333080   Dátum zverejnenia: 4.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   funkčný plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme