Charakteristika spoločnosti

Príbeh našej investičnej skupiny sa začal písať pred viac než 25 rokmi strategickým investovaním do slovenského cukrovarníctva. Postupne sme však naše portfólio diverzifikovali do odvetví, akými sú mliekárenstvo, nehnuteľnosti, vinárstvo, zdravotníctvo, hoteliérstvo, kŕmne zmesi, či stavebníctvo. Rôznorodosť odvetí v ktorých podnikáme dodáva našej skupine potrebnú stabilitu vďaka zdieľaniu manažérskych kompetencií, ale aj voľného kapitálu takým spôsobom, aby spoločnosti dokázali na trhu dlhodobo a úspešne fungovať. Pozícia junior project manager je primárne zameraná na prácu v rámci developerského projektu CUKROVAR.

Zobraziť celú charakteristiku
Projekt CUKROVAR
Súčasťou územného plánu mesta Trnava je samostatný územný plán zóny Cukrovar (24,98 ha), ktorá sa nachádza v tesnom dotyku s historickým centrom. Cukrovar to nie sú iba ikonickí svedkovia priemyslovej architektúry, ktorých v budúcnosti čaká citlivá rekonštrukcia, ale aj ďalšie územie, kde územný plán počíta s bytovou výstavbou, ako aj polyfunkčným centrom s atraktívnymi prevádzkami (obchody, kaviarne, reštaurácie,…). Z celkovo 13 rezidenčných blokov sú aktuálne rozpracované úvodné 2 etapy umiestnené v rezidenčných blokoch B.01 a B.03 v severozápadnej časti zóny v susedstve s magickým parkom Pri kalvárii, ktoré v 6 bytových domoch ponúkajú 186 bytov s modernými dispozíciami. Úvodné etapy sú však iba začiatkom niečoho omnoho väčšieho, pretože na území bývalého Cukrovaru postupne vzniká nová mestská štvrť 21. storočia.

Можливість для людей з України
В случае подходящей квалификации готовы рассмотреть и кандидата говорящего на русском языке.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: United Industries a.s.

1 - 1 z 1