Charakteristika spoločnosti

United Industries Group predstavuje zoskupenie spoločností s rôznym zameraním. Pôsobíme:
- v potravinárskom priemysle (výroba mlieka a mliečnych výrobkov, výroba vína);
- v poľnohospodárstve a v službách pre poľnohospodárstvo;
- vo výrobe obuvi a protetických pomôcok;
- v správe nehnuteľností;
- vo výrobe stavebných materiálov;
- v hoteliérstve