Charakteristika spoločnosti

stavebná spoločnosť zameraná na výstavbu prevažne vodovodov a kanalizácií (líniové stavby)