O nás

Tam, kde nás baví pracovať

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Insurance Group. Firma sa člení na úseky Software Service (SWS), Cross-Border Service (CBS) a Back Office Service (BOS).

Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky
Vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne
Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. Koncentruje sa na systém INAS, ktorý je určený pre správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv a poistných udalostí, klientských, partnerských a účtovných údajov. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na ďalšie systémy využívané poisťovňou UNIQA. Príkladmi moderných webových aplikácií vyvinutých v UGSC SWS sú portály pre klientov UNIQA poisťovní, nástroj pre strategický manažment ako aj aplikácia pre prípravu ponúk a prehľad zmlúv pre korporátnych klientov UNIQA.
Správa poistných zmlúv a likvidácia poistných udalostí
Úsek CBS, ktorý vznikol v roku 2006, sa zaoberá správou poistných zmlúv a likvidáciou poistných udalostí klientov rakúskeho poisťovacieho koncernu. Zjednodušene sa dá povedať, že CBS je predĺženou rukou materskej poisťovacej spoločnosti UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. Do tohto úseku spadá aj tím Human Resources (tím ľudských zdrojov).
Administratíva a riadenie spoločnosti
Úsek BOS zabezpečuje administratívnu a prevádzkovú činnosť spoločnosti ako celku. Zahŕňa v sebe činnosti nasledujúcich oddelení: všeobecná správa, controlling, financie & účtovníctvo a interný manažment.
UNIQA GSC patrí k jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji s pozitívnou perspektívou ďalšieho rastu.