O nás

Tam, kde nás baví pracovať

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Insurance Group. Firma sa člení na úseky Software Service (SWS), Cross-Border Service (CBS) a Back Office Service (BOS).

Prečo pracovať
v UNIQA GSC

Flexibilný pracovný čas

V zdravom tele zdravý duch

Športové aktivity

Darčekové poukážky

Spoločenské aktivity

Investície a poistenie

Vzdelávanie a jazykové kurzy

Regenerácia a relax

25 rokov
pre komerčné poisťovne

700+zamestnancov

4prevádzky
v Nitre

1prevádzka
v Prešove

38priemerný vek
zamestnancov

1996 Marec

Založenie InsData spol. s r.o.,
oddelením od poisťovne Otčina.

1996 September

Začiatok činnosti InsDaty na Farskej ul. 30 v Nitre.
Počet zamestnancov: 11

2007 Október

Nové sídlo InsDaty na Palárikovej ul. 3 v Nitre.
Počet zamestnancov: 84

2010 Október

Rozšírenie priestorov na Mostnej ul. 70 v Nitre.
Počet zamestnancov: 310

2016 Máj

InsData oslavuje 20 ROKOV. Počet zamestnancov k 1.5.2016 dosahuje číslo 407.

2017 Január

InsData prichádza na trh s novým a silnejším menom - UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

2018 Október

Nové sídlo UNIQA Group Service Center Slovakia spol.s.r.o. na Mostnej 54 s počtom zamestnancov 190. Sídli tu oddelenie zdravotného poistenia.

OCENENIE NAJZAMESTNÁVATEĽ

1. miesto v rámci kategórie "Centrá zdieľaných služieb"

2019 Október

Otvorenie novej pobočky v Prešove, v ktorej sídlia zamestnanci úseku Cross Border Service - Krankenversicherung

2021

UNIQA GSC patrí k jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji s pozitívnou perspektívou ďalšieho rastu.

2021 November

Počet zamestnancov prekročil hranicu 700.

UNIQA GSC patrí k jedným
z najvýznamnejších zamestnávateľov
v Nitrianskom kraji s pozitívnou
perspektívou ďalšieho rastu.