Hlavné sídlo

Adresa

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.
Palárikova 3, 949 01 Nitra

Ičo

34 145 311
zapísaná v OR OS Nitra, odd Sro, vložka č. 2468/N

Telefonne číslo

(+421 37) 7760 111,
fax: (+421 37) 7760 199