Štúdium
nemčiny za tebou,
no žiadna prax?

U nás ti za sprechovanie platíme

Hlavné sídlo

Adresa

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.
Palárikova 3, 949 01 Nitra

IČO

34 145 311
zapísaná v OR OS Nitra, odd Sro, vložka č. 2468/N

telefonne číslo

(+421 37) 7760 111,
fax: (+421 37) 7760 199