Otvorené ponuky pre Vás

Úsek SWS (Software Service) sa zaoberá vývojom a údržbou softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na systém INAS, ktorý bol dlhoročne našim nosným produktom. Príkladmi takýchto webových aplikácií je myUNIQA, portál pre klientov UNIQA poisťovní, či CBN aplikácia pre prípravu ponúk a prehľad zmlúv pre korporátnych klientov UNIQA.

Úsek CBS (Cross-Border Service) vznikol v roku 2006 a zaoberá sa správou poistných zmlúv a likvidáciou poistných udalostí klientov rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Insurance Group, ale zastrešuje aj oblasť Human Resources. Pracujeme pre všetky odvetvia poistenia od životného poistenia, cez majetkové poistenie, zdravotné poistenie, úrazové poistenie až po poistenie právnej ochrany, takže si u nás určite nájdete oddelenie, ktoré Vás bude zaujímať.

Úsek BOS (Back-Office Service) zabezpečuje administratívnu a prevádzkovú činnosť spoločnosti, správu budov, infraštruktúru organizácie a celkové zosúladenie pracovného prostredia. Má úzku väzbu na riadenie ľudských zdrojov, služieb, chod financií vrátane účtovníctva a manažment organizácie.