UNION

Len s tými, ktorí vám rozumejú, si život užijete naplno. A ešte aj cestovanie, bývanie, šoférovanie či podnikanie. Pridajte sa k nám. Rozumieme si a meníme životy k lepšiemu ;)

Poslanie

Vytvárať hodnoty pre klientov, akcionárov, zamestnancov a distribučných partnerov za trvale transparentného a etického vzťahu. Poskytovaním nadštandardných služieb, proaktivitou a inováciou sa usilujeme o to, aby sme boli poisťovateľom, s ktorým je komfortná spolupráca a ktorý poskytuje svojim klientom jedinečnú kombináciu produktov z oblasti komerčného a zdravotného poistenia.

Našou ambíciou je byť moderným a zaujímavým zamestnávateľom. Budujeme atmosféru, kde zamestnanci môžu rásť, vytvárať hodnoty, inovovať postupy a hovoriť otvorene svoje názory. Sme spoločnosťou, v ktorej slová ako etické správanie, vzájomná podpora a otvorená komunikácia, či spoločenská zodpovednosť firmy, nie sú len abstraktné pojmy na papieri.

Union poisťovňa, a.s.

bola založená v roku 1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou holandskej poisťovacej skupiny Achmea B.V. Táto skutočnosť umožňuje Union poisťovni čerpať skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.

Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia ako aj životného a individuálneho zdravotného poistenia.

Viac o Unione

Pracovné ponuky Union poisťovne

 1. Java Fullstack Developer (junior/mid)
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 2. Referent/-ka správy poistenia
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 3. Projektový/-á manažér/-ka (mid/senior)
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 4. Špecialista/-ka pre cost controlling a reporting
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 5. Likvidátor/-ka poistných udalostí (poistenie motorových vozidiel)
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 6. Likvidátor/-ka poistných udalostí v životnom poistení
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 7. Špecialista/-ka podpory
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 8. Špecialista/-ka finančného plánovania a controllingu
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 9. Právnik/-čka
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 10. Konzultant/konzultantka na call centre-
  Banská Bystrica, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 11. Business partner/-ka na podpore predaja
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 12. Špecialista/-ka v oblasti informačnej bezpečnosti
  Práca z domu
 13. JAVA backend developer (mid/senior)
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

vstúpila na náš trh v roku 2006 ako prvá zdravotná poisťovňa s výhradne zahraničným akcionárom – zahraničnou spoločnosťou Achmea B.V. Achmea je jednotkou na holandskom poistnom trhu a jedným z lídrov v zdravotnom poistení. Celkovo pôsobí v 6 európskych krajinách.

Union zdravotná poisťovňa chce pre svojich klientov, akcionárov a zamestnancov vytvárať hodnoty a udržiavať s nimi vyvážené transparentné a etické vzťahy. Vytváraním služieb na najvyššej úrovni, poskytovaním proaktivity a inovácie chce ponúkať jedinečný rozsah zdravotného krytia a benefitov.

Viac o Unione

Pracovné ponuky Union zdravotnej poisťovne

 1. Klientsky/-a poradca/-kyňa - Žilina
  Žilina
 2. IT systém administrátor/-ka
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 3. Konzultant zákazníckej linky
  Trenčín, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 4. Operátor/Operátorka call centra - Bratislava
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 5. Frontend mobile developer (senior)
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 6. Backend mobile developer (mid level)
  Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)