Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovateľ verejnej lekárne