Charakteristika spoločnosti

Medzinarodná a vnútroštátna doprava, špedícia a zasielateľstvo.