Charakteristika spoločnosti

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci a priatelia. Poslaním ÚNSS je obhajoba práv osôb so zrakovým postihnutím, aktivizácia týchto osôb, pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch osôb so zrakovým postihnutím a poskytovanie sociálnych služieb osobám so zrakovým postihnutím.

Ponuky práce: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

1 - 2