Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť UMBRELLA FF, s. r. o. patrí medzi popredné spoločnosti poskytujúce komplexnú účtovnú starostlivosť a vďaka širokému portfóliu podnikateľského poradenstva sa zaradzuje medzi najvyhľadávanejšie v Žilinskom regióne.