Charakteristika spoločnosti

Tlačiareň poskytujúca rýchle a kvalitné služby v oblasti polygrafie, 24 rokov na trhu.