Charakteristika spoločnosti

Sme tlačiareň so zameraním na maloformátovú a veľkoformátovú digitálnu tlač a reklamnú výrobu. Pod jednou strechou zastrešujeme niekoľko oblastí polygrafie, tlače a reklamnej výroby: digitálny ofset, veľkoformátovú tlač, maloformátovú digitálnu tlač, grafiku z rezanej fólie.